Terelj Premium Resort House, Interior

Энэхүү барилга нь өвөрмөц тогтоц бүхий өндөрлөг хэсэгт орчныхоо өнгө төрхтэй уусаж байгалийн нэг хэсэг мэт оршино. “Бид орон зайд ордог, орон зай бидэнд ордог ба энэ нь объектив болон субьектив нэгдлийн солилцоог мэдрүүлдэг”. Барилга дотроосоо байгалийн үзэсгэлэнг тольдох өргөн харууцтай төдийгүй өөрийн оршин буйгаа мэдрэх боломжийг бүрдүүлсэн хувийн орон зайтай байхаар төлөвлөлтийг боловсруулав.

Project name
Terelj Premium Resort House, Interior
Typology
Location
Тэрэлж
Year
-
Status
Under construction
Size
Client
PREMIUM BOLOR LLC
Design team
Design development team