MARS-V project

Аналоги төв /Концепц/

Аналоги төвд ажиллах багийн тоо ба туршилт, судалгааны төрлөөс хамааран өргөжин томрох, тээвэрлэн угсрах боломжтой хялбар модулийг ашиглан төлөвлөв. Модуль тус бүр 3 метерээс хэтрэхгүй өргөнтэй учир үйлдвэрт угсрах, ачааны машинд тээвэрлэх боломжтой. Хэрэглэгч (судлаач) нь төвөггүй ашиглаж болохуйц нэг шугамын хөдөлгөөн болон ровер машинтай холбогдох хэсэг болон үндсэн орц, гарц гэх мэт хэсгүүдийг төлөвлөсөн

Project name
MARS-V project
Typology
Education,
Location
Year
2019-2030
Status
Концепци дизайн
Size
500 га
Client
MARS-V, MARSA
Design team
Концепци баг