MAK Euro Block Plant Office Interior

MАК ЕВРО БЛОК ҮЙЛДВЭР
Уг үйлдвэрлэгч компанийн оффисын барилга нь орчин үеийн бизнесийн орчны олон янзын эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн, сайтар бодож төлөвлөгдсөн байгууламжтай.Шинэлэг зохион байгуулалт нь уян хатан хамтын ажиллагааны орон зай, дэвшилтэт технологиор тоноглогдсон хамгийн сүүлийн үеийн өрөөнүүд, инстоляц үзэсгэлэнгийн танхим зэргийг багтаасан болно.

Project name
MAK Euro Block Plant Office Interior
Typology
Location
Year
2023-
Status
Size
5000м2
Client
MONGOLYN ALT MAK LLC
Design team
Interior design team