2023/09/17 / Үйл явдал

"Барилга байгууламжийн чанарын улсын зөвлөгөөн - 2023"-т зочин илтгэгчээр оролцлов.

Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2023 оны 96 дугаар тушаалаар баталсан “Барилга байгууламжийн чанарын Улсын зөвлөгөөн 2023” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд зохион байгуулсан “Барилга, байгууламжийн зураг төслийн чанар, хяналтын тогтолцоо” салбар зөвлөгөөнд \\\\\\\\\\\\\\\"Эм Жи Эл И Эн Си\\\\\\\\\\\\\\\" ХХК-ийн ерөнхий захирал Б.Билгүүн \\\\\\\\\\\\\\\"Барилгын зургийн чанар, BIM-REVIT программаар хийсэн төслийн туршлага\\\\\\\\\\\\\\\" сэдвийн хүрээнд илтгэл тавьж оролцов.  

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорх холбоосоор авна уу. 

https://mcud.gov.mn/a/1284#:~:text=%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B3%D0%B0%2C%20%D1%85%D0%BE%D1%82%20%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D1%83%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BD%20%D1%8F%D0%B0%D0%BC%2C%20%22%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B3%D1%8B%D0%BD%20%D1%85%D3%A9%D0%B3%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D0%BD%20%D1%82%D3%A9%D0%B2%22%20%D0%A2%D3%A8%D2%AE%D0%93%2C,%D1%85%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BD%20%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%86%D0%BE%D0%BE%E2%80%9D%20%D1%81%D1%8D%D0%B4%D1%8D%D0%B2%D1%82%20%D0%B7%D3%A9%D0%B2%D0%BB%D3%A9%D0%B3%D3%A9%D3%A9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D0%B3%20%2F2023.05.24%2F-%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D3%A9%D0%B4%D3%A9%D1%80%20%D0%B7%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BE%D0%BD%20%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D1%83%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B0.